Proiect

Accentul principal al proiectului InterSTEM este de a utiliza tehnologiile digitale, a metodelor de predare interdisciplinare, gamificarea și materiile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) pentru predarea disciplinelor non-STEM, cum ar fi Istorie, limbile străine sau Economie, în învățământul obligatoriu. 

Obiective:

  • să dezvolte strategii didactice inovatoare și resurse creative pentru predarea și învățarea disciplinelor non-STEM într-un mod mai motivant în învățământul obligatoriu;
  • creșterea conștientizării profesorilor cu privire la avantajele utilizării metodelor de predare interdisciplinare combinate, a povestirii și a  materiilor STEM în predarea disciplinelor non-STEM în învățământul obligatoriu;
  • să ofere profesorilor de materii non-STEM abilitățile soft necesare pentru a susține învățarea autoreglată a elevilor, competența digitală și autonomia în învățare, astfel încât elevul să aibă o motivație crescută de învățare și să poată conduce propriul proces de învățare și să aleagă calea de atingere a obiectivelor de învățare cerute de curriculum.

Grupuri țintă:

  • profesorii de materii non-STEM implicați în învățământul obligatoriu;
  • profesorii de toate disciplinele și personalul educațional;
  • elevii implicați în învățământul obligatoriu.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close