Συχνές ερωτήσεις

Για να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να ζητήσουν πρόσβαση από έναν από τους εταίρους (από τον συνεργάτη της χώρα τους) και ο αντίστοιχος συνεργάτης θα ενημερώσει τους δασκάλους που ζήτησαν πρόσβαση για το πώς να χρησιμοποιούν το παιχνίδι με τους μαθητές τους.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει επίσης μια επισκόπηση των παιχνιδιών InterSTEM, τους υπεύθυνους συνεργάτες και τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο κάθε παιχνίδι:

Τίτλος παιχνιδιούΟργανισμός που δημιούργησε το παιχνίδιΓλώσσες κατά τις οποίες το παιχνίδι είναι διαθέσιμο
The Dutch MiracleQuarter Mediation (Ολλανδία)Αγγλικά
Senso and ICookie Box (Ισπανία)Αγγλικά και Ισπανικά
Έζησα τη Γαλλική ΕπανάστασηBoréal Innovation (Γαλλία)Αγγλικά και γαλλικά
Απομνημονεύματα του ΔράκουλαAsociatia de Studii Socio-Economice (Ρουμανία)Αγγλικά και Ρουμάνικα
Catch the hackers1o Επαγγελματικό Λύκειο ΠεράματοςΑγγλικά και Ελληνικά

Οι τίτλοι όλων των παιχνιδιών και τα ονόματα των οργανισμών-εταίρων που είναι υπεύθυνοι για κάθε παιχνίδι InterSTEM παρατίθενται στον ιστότοπο του έργου (βλ. https://interstem.eu/). Ο παρακάτω πίνακας παρέχει επίσης μια επισκόπηση των παιχνιδιών InterSTEM, τους υπεύθυνους συνεργάτες και τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο κάθε παιχνίδι:

Τίτλος παιχνιδιούΟργανισμός συνεργάτης που δημιούργησε το παιχνίδιΓλώσσες κατά τις οποίες το παιχνίδι είναι διαθέσιμο
The Dutch MiracleQuarter Mediation (Ολλανδία)Αγγλικά
Senso and ICookie Box (Ισπανία)Αγγλικά και Ισπανικά
Έζησα τη Γαλλική ΕπανάστασηBoréal Innovation (Γαλλία)Αγγλικά και γαλλικά
Απομνημονεύματα του ΔράκουλαAsociatia de Studii Socio-Economice (Ρουμανία)Αγγλικά και Ρουμάνικα
Catch the hackers1o Επαγγελματικό Λύκειο ΠεράματοςΑγγλικά και Ελληνικά

Οι τίτλοι όλων των παιχνιδιών και τα ονόματα των οργανισμών-εταίρων που είναι υπεύθυνοι για κάθε παιχνίδι InterSTEM παρατίθενται στον ιστότοπο του έργου (βλ. https://interstem.eu/). Ο παρακάτω πίνακας παρέχει επίσης μια επισκόπηση των παιχνιδιών InterSTEM, τους υπεύθυνους συνεργάτες και τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο κάθε παιχνίδι:

Τίτλος παιχνιδιούΟργανισμός συνεργάτης που δημιούργησε το παιχνίδιΓλώσσες κατά τις οποίες το παιχνίδι είναι διαθέσιμο
The Dutch MiracleQuarter Mediation (Ολλανδία)Αγγλικά
Senso and ICookie Box (Ισπανία)Αγγλικά και Ισπανικά
Έζησα τη Γαλλική ΕπανάστασηBoréal Innovation (Γαλλία)Αγγλικά και γαλλικά
Απομνημονεύματα του ΔράκουλαAsociatia de Studii Socio-Economice (Ρουμανία)Αγγλικά και Ρουμάνικα
Catch the hackers1o Επαγγελματικό Λύκειο ΠεράματοςΑγγλικά και Ελληνικά

Οι δάσκαλοι θα έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι, για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, κατόπιν αιτήματος, και μόνο αφού θα εκπαιδευτούν στο πώς να το χρησιμοποιούν.

Η εκπαίδευση του δασκάλου στο παιχνίδι διαρκεί από μερικές ώρες έως μισή μέρα, ανάλογα με το πόσες ερωτήσεις έχει ο εκπαιδευτικός.

Οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι μόνο μέσω των δασκάλων τους, καθώς το EduGame πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς (οι μαθητές δεν έχουν ατομική πρόσβαση στο παιχνίδι).

Το παιχνίδι InterSTEM προορίζεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο σχολικό περιβάλλον, σε μια τάξη, με βάση το αίτημα ενός δασκάλου να έχει πρόσβαση στο παιχνίδι στην τάξη. 

Το παιχνίδι InterSTEM παρέχεται δωρεάν μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Η πρόσβαση στο παιχνίδι InterSTEM παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα, βάσει προγραμματισμού που έγινε από κοινού με τον συνεργαζόμενο οργανισμό που δημιούργησε το παιχνίδι (τον ιδιοκτήτη του παιχνιδιού).

Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που ζήτησαν πρόσβαση, θα λάβουν τον σύνδεσμο και τους κωδικούς πρόσβασης τόσο για τον καθηγητή όσο και για τις 6 ομάδες μαθητών που θα παίξουν το παιχνίδι κατά τη διάρκεια ενός διεπιστημονικού μαθήματος. Τα αναφερόμενα διαπιστευτήρια (σύνδεσμος για το παιχνίδι και κωδικοί πρόσβασης) θα ληφθούν από τον συνεργάτη που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο παιχνίδι για το οποίο ζητήθηκε η πρόσβαση.

Εάν ένας δάσκαλος από την Ισπανία ζητήσει πρόσβαση στο παιχνίδι InterSTEM στα Ισπανικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επικοινωνήσει με τον συνεργάτη InterSTEM από την Ισπανία (CookieBox) και να ζητήσει να του παρασχεθεί μια βασική εκπαίδευση για το πώς να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι. Ο συνεργάτης InterSTEM από την Ισπανία θα παρέχει εκπαίδευση στον δάσκαλο που το ζήτησε, καθώς και τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, και θα υποστηρίξει τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι σε ένα διεπιστημονικό μάθημα, ο δάσκαλος πρέπει να κλείσει ραντεβού με τον συνεργάτη InterSTEM για την ημερομηνία και την ώρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι με τους μαθητές του, καθώς και για τη βασική εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού.

Εάν ένας δάσκαλος από τη Γαλλία ζητήσει πρόσβαση στο παιχνίδι InterSTEM στα γαλλικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επικοινωνήσει με τον συνεργάτη InterSTEM από τη Γαλλία (Boreal Innovation) και να ζητήσει να του παρασχεθεί μία βασική εκπαίδευση για τον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού. Ο συνεργάτης InterSTEM από τη Γαλλία θα παρέχει εκπαίδευση στον δάσκαλο που το ζήτησε, καθώς και τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, και θα υποστηρίξει τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι σε ένα διεπιστημονικό μάθημα, ο δάσκαλος πρέπει να κλείσει ραντεβού με τον συνεργάτη InterSTEM για την ημερομηνία και την ώρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι με τους μαθητές του, καθώς και για τη βασική εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού.

Εάν ένας δάσκαλος από τη Ρουμανία ζητήσει πρόσβαση στο παιχνίδι InterSTEM στα ρουμανικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι είναι να επικοινωνήσει με τον συνεργάτη InterSTEM από τη Ρουμανία (Asociatia de Studii Socio-Economice) και να ζητήσει να του παρασχεθεί μία βασική εκπαίδευση για το πώς χρησιμοποιήσει το παιχνίδι. Ο συνεργάτης InterSTEM από τη Ρουμανία θα παρέχει εκπαίδευση στον δάσκαλο που το ζήτησε, καθώς και τα απαραίτητα διαπιστευτήρια, και θα υποστηρίξει τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι σε ένα διεπιστημονικό μάθημα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να κλείσει ραντεβού με τον συνεργάτη InterSTEM για την ημερομηνία και την ώρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι με τους μαθητές του, καθώς και για τα βασικά εκπαίδευση για τον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού.

Εάν ένας δάσκαλος από την Ελλάδα ζητήσει πρόσβαση στο παιχνίδι InterSTEM στα ελληνικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επικοινωνήσει με τον συνεργάτη InterSTEM από την Ελλάδα (1ο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος) και να ζητήσει να του παρασχεθεί μια βασική εκπαίδευση για το πώς να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι. Ο συνεργάτης InterSTEM από την Ελλάδα θα παρέχει εκπαίδευση στον εκπαιδευτικό που το ζήτησε, καθώς και τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και θα υποστηρίξει τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι σε ένα διεπιστημονικό μάθημα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να κλείσει ραντεβού με τον συνεργάτη InterSTEM για την ημερομηνία και την ώρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι με τους μαθητές του, καθώς και για τή βασική εκπαίδευση για τον τρόπο χρήσης του παιχνιδιού.

Εάν ένας δάσκαλος από οπουδήποτε στον κόσμο θέλει να χρησιμοποιήσει ένα από τα παιχνίδια InterSTEM στη μαθησιακή διαδικασία, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επικοινωνήσει με τον συνεργάτη InterSTEM που δημιούργησε το παιχνίδι και να ζητήσει να του παρασχεθεί μια βασική εκπαίδευση για το πώς να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι με τους μαθητές του/της. Οι τίτλοι όλων των παιχνιδιών, οι γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο κάθε παιχνίδι και τα ονόματα των οργανισμών-εταίρων που είναι υπεύθυνοι για κάθε παιχνίδι InterSTEM παρατίθενται στον ιστότοπο του έργου (βλ. https://interstem.eu/). Ο παρακάτω πίνακας παρέχει επίσης μια επισκόπηση των παιχνιδιών InterSTEM, τους υπεύθυνους συνεργάτες και τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο κάθε παιχνίδι:

Τίτλος παιχνιδιούΟργανισμός που δημιούργησε το παιχνίδιΓλώσσες κατά τις οποίες το παιχνίδι είναι διαθέσιμο
The Dutch MiracleQuarter Mediation (Ολλανδία)Αγγλικά
Senso and ICookie Box (Ισπανία)Αγγλικά και Ισπανικά
Έζησα τη Γαλλική ΕπανάστασηBoréal Innovation (Γαλλία)Αγγλικά και γαλλικά
Απομνημονεύματα του ΔράκουλαAsociatia de Studii Socio-Economice (Ρουμανία)Αγγλικά και Ρουμάνικα
Catch the hackers1o Επαγγελματικό Λύκειο ΠεράματοςΑγγλικά και Ελληνικά

Ναι, όλοι οι δάσκαλοι που συμμετέχουν στις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις και τις πιλοτικές δραστηριότητες που οργανώνονται από τους εταίρους InterSTEM κατά την ανάπτυξη του έργου εκπαιδεύονται στο πώς να χρησιμοποιούν το InterSTEM EduGame. Αυτοί οι δάσκαλοι μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, καθώς μπορούν να διαδώσουν το παιχνίδι και τη χρησιμότητά του στη διδασκαλία, και να υποστηρίξουν τους συναδέλφους τους και τους συνεργάτες InterSTEM στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Genially (το εργαλείο που χρησιμοποιείται ως βάση για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού), για να δημιουργήσει τα δικά του παιχνίδια, μπορεί να εγγραφεί στον ιστότοπο Genially https://genial.ly/, επιλέγοντας έναν δωρεάν λογαριασμό ή έναν premium λογαριασμό. Η πλατφόρμα Genially διαθέτει μια συλλογή από οδηγούς (tutorial) και πρότυπα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε έχει λογαριασμό Genially.

Ιστορία, Βιολογία, Οικονομία, Επιχειρηματικότητα, Οικονομικά, Θρησκεία, Σχέδιο, Τεχνολογία, Φυσική, Μαθηματικά, Αστρονομία, Μουσική, Γεωγραφία, Καλές τέχνες, Αρχιτεκτονική, Ξένη γλώσσα, Λογοτεχνία, Λογική.

Πολιτική, Οικονομία, Τέχνη, Ξένη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκεία, Μουσική, Ηθική, Πολιτική Αγωγή.

Λογοτεχνία, Ιστορία, Τέχνη.

Λογοτεχνία, Βιολογία, Γεωγραφία, Χημεία, Ιστορία, Τεχνολογία, Τέχνη, Οικονομία, Φυσικές Επιστήμες, Φυσική, Μετεωρολογία, Υδρολογία, Τεχνικό Σχέδιο, Περιβάλλον.

ΤΠΕ, Τεχνολογία, Μαθηματικά, Ξένες γλώσσες, Πολιτική αγωγή (νομική), Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιβαλλοντική αγωγή, Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία Ιστορία.

Όχι, δεν είναι απαραίτητο ένας δάσκαλος να έχει λογαριασμό Genially, για να παίξει το παιχνίδι με τους μαθητές του/της.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του τις διάφορες παραμέτρους πάνω στις οποίες έχουν σχεδιαστεί τα παιχνίδια InterSTEM. Καθένα από τα πέντε παιχνίδια InterSTEM έχει τη δική του ιστορία και περιλαμβάνει διαφορετικών ειδών προκλήσεις. Επιπλέον, τα παιχνίδια μαθημάτων InterSTEM είναι διαθέσιμα σε 3 διαφορετικά επίπεδα: Advanced, Intermediate και Beginner’s. Όλα τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά και μερικά από αυτά είναι διαθέσιμα και σε μία ακόμη γλώσσα (ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει δημιουργηθεί κάθε μάθημα-παιχνίδι).

Eίναι κατάλληλο για μαθητές 17+ ετών οι οποίοι φοιτούν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ΕΕΚ, καθώς και για άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Eίναι κατάλληλο για μαθητές που συμμετέχουν στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (13 έως 16 ετών).

(beginner’s level);

Το παιχνίδι InterSTEM σε επίπεδο αρχαρίων είναι κατάλληλο για μαθητές που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (από 10 έως 12 ετών).

Όχι, το παιχνίδι πρέπει να παίζεται μόνο στην τάξη, παρουσία και υπό την καθοδήγηση δασκάλου. Αυτό συμβαίνει γιατί το παιχνίδι InterSTEM είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει να χρησιμοποιηθεί κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Ναι, αυτό είναι δυνατό. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τα υπάρχοντα πρότυπα είτε μπορείτε να δημιουργήσετε το παιχνίδι από την αρχή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο “Οδηγός χρήσης και προσαρμογής του σοβαρού παιχνιδιού InterSTEM στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών”.

Ναι, στον χώρο εργασίας Genially μπορούμε να βρούμε την ενότητα “Insert” όπου μπορούμε να εισάγουμε παράθυρα που συνδέουν και εμφανίζουν άλλο λογισμικό στις διαδραστικές μας παρουσιάσεις. Λογισμικό σταυρόλεξων και παζλ, Google Sheets, Word, Google Forms, Social Media, Wikipedia, Survey Monkey, είναι μόνο μερικά παραδείγματα των εργαλείων και των ιστοσελίδων που μπορούν να ενσωματωθούν.

Ναι, στον χώρο εργασίας Genially μπορούμε να βρούμε την ενότητα Insert, όπου μπορούμε να εισάγουμε παράθυρα που συνδέουν και εμφανίζουν άλλο λογισμικό στις διαδραστικές μας παρουσιάσεις. Όλα περιλαμβάνουν ένα εύκολο σεμινάριο για το πώς να το κάνετε.

Ναι, στον χώρο εργασίας Genially μπορούμε να βρούμε την ενότητα «Εισαγωγή» όπου μπορούμε να εισάγουμε παράθυρα που συνδέουν και εμφανίζουν άλλο λογισμικό στις διαδραστικές μας παρουσιάσεις. Όλα περιλαμβάνουν ένα εύκολο σεμινάριο για το πώς να το κάνετε. 

Όχι, το https://coamaker.com/ δεν είναι ακόμη συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης Firefox. Αλλά λειτουργεί σε Chrome και Safari.

Στον χώρο εργασίας Genially μπορούμε να βρούμε την ενότητα “Insert” όπου μπορούμε να εισάγουμε παράθυρα που συνδέουν και εμφανίζουν άλλο λογισμικό στις διαδραστικές μας παρουσιάσεις. Λογισμικό σταυρόλεξων και παζλ, Google Sheets, Word, Google Forms, Social Media, Wikipedia, Survey Monkey, είναι μόνο μερικά παραδείγματα των εργαλείων και των ιστοσελίδων που μπορούν να ενσωματωθούν. Όλα περιλαμβάνουν οδηγίες για το πώς να το κάνετε.

Ναι. Το παιχνίδι μπορεί να συντομευτεί εάν έχετε λογαριασμό Genially. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να συντομεύσετε ένα παιχνίδι InterSTEM, εάν δεν το δημιουργήσατε εσείς. Επομένως, εάν θέλετε να συντομεύσετε ένα πρωτότυπο παιχνίδι InterSTEM, θα πρέπει να ρωτήσετε τον συνεργάτη που δημιούργησε το παιχνίδι και κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς είναι ο μόνος που μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό.

Στην ενότητα Pages του Genially Workspace (το τελευταίο κουμπί του μενού) μπορούμε να δούμε όλες τις διαφάνειες που αποτελούν την παρουσίασή μας. Όλες οι διαφάνειες μπορούν να κρυφτούν ή να διαγραφούν κάνοντας κλικ στο μενού με τις τρεις κουκκίδες που βρίσκεται δίπλα σε κάθε προεπισκόπηση διαφάνειας.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια InterSTEM έχουν σχεδιαστεί ως διεπιστημονικές εμπειρίες διδασκαλίας και μάθησης. Από αυτήν την άποψη, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η εκπαιδευτική εμπειρία InterSTEM, η σύστασή μας είναι οι δάσκαλοι διαφορετικών μαθημάτων να εργάζονται σε ομάδες, έτσι ώστε το παιχνίδι να διαρκέσει έως 2 ώρες . ‘Ετσι οι μαθητές θα μάθουν περισσότερα για διάφορες ενότητες, ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους και τα σχετιζόμενα διδακτικά αντικείμενα.

Ναι, το παιχνίδι λειτουργεί σε όλες τις συσκευές. Ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση υπολογιστή, καθώς στην περίπτωση ενός smartphone, το μέγεθος της συσκευής δεν εγγυάται την καλή εμπειρία χρήσης για τις ομάδες.

Όχι, το μόνο που χρειάζεστε είναι να λάβετε τα διαπιστευτήρια από τον συνεργάτη InterSTEM που δημιούργησε το παιχνίδι.

Ναι, το παιχνίδι InterSTEM λειτουργεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.

Όχι, το παιχνίδι είναι δωρεάν και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Εάν έχετε λογαριασμό Genially, μπορείτε να αποκρύψετε ή να διαγράψετε προκλήσεις. Για να τροποποιήσετε ένα παιχνίδι, πρέπει να το έχετε δημιουργήσει (ή ένα αντίγραφο του παιχνιδιού μαθήματος) στον λογαριασμό σας. Για πρόσβαση στον χώρο εργασίας πρέπει να κάνετε κλικ στην ενότητα “Pages”, στο αριστερό μενού, και να επιλέξετε τη διαφάνεια που θέλετε να αποκρύψετε. Για να το αποκρύψετε, πρέπει να κάνετε κλικ στο μενού με τις τρεις κουκίδες πάνω από τη διαφάνεια και να κάνετε κλικ στο “hide this slide”. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι κάθε πρόκληση αποτελείται από περισσότερες από μία διαφάνειες. Μπορεί να έχει μια διαφάνεια τίτλου, μία διαφάνεια σχετική με την ιστορία (story), τη διαφάνεια δραστηριότητας, μια διαφάνεια ανατροφοδότησης και μια διαφάνεια με επιπλέον πληροφορίες. Επομένως, εάν θέλετε να αποκρύψετε μία πρόκληση, ίσως χρειαστεί να αποκρύψετε περισσότερες από μία διαφάνειες.

Πρέπει να δώσετε τον σύνδεσμο και τον γενικό κωδικό πρόσβασης στους μαθητές, ώστε να τους επιτρέψετε την πρόσβαση στο παιχνίδι. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες πρέπει να λάβουν έναν σύνδεσμο και τον κωδικό πρόσβασης ανά ομάδα. Ο σύνδεσμος είναι ο ίδιος και λειτουργεί για όλες τις ομάδες, αφού η επιλογή της ομάδας γίνεται μέσα στο μάθημα-παιχνίδι. Για να εισέλθετε σε κάθε ομάδα, απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Κάθε ομάδα έχει τον δικό της κωδικό πρόσβασης, για να εξασφαλιστεί ότι κάθε ομάδα εισέρχεται στη σωστή διαδρομή. Ο δάσκαλος θα παρέχει τους κωδικούς πρόσβασης σε κάθε ομάδα.

Στην ενότητα Pages του Genially Workspace (το τελευταίο κουμπί του μενού των στοιχείων) μπορούμε να δούμε όλες τις διαφάνειες που αποτελούν την παρουσίασή μας. Μπορούμε να προσθέσουμε σελίδες στην παρουσίασή μας κάνοντας κλικ στο κουμπί (+), «ADD PAGE», στο επάνω μέρος της προεπισκόπησης των διαφανειών. Μόλις κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται ένα παράθυρο που μας επιτρέπει να προσθέσουμε διαφάνειες από άλλα πρότυπα ή ήδη δημιουργημένες παρουσιάσεις. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη για την εισαγωγή προκλήσεων και δραστηριοτήτων από άλλα παιχνίδια.

Ναι, η Genially προσφέρει τη δυνατότητα λήψης και εκτέλεσης παιχνιδιών μαθημάτων ως αρχείο HTML, βίντεο ή PDF.

Κάθε παιχνίδι InterSTEM έχει σχεδιαστεί για έξι ομάδες, προκειμένου να εγγυηθεί μια καλή και ευέλικτη κατανομή των μαθητών. Η απόφαση σχετικά με τον αριθμό των ομάδων λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη συνήθως κυμαίνεται από 12 έως 36. Επιλέγοντας 6 ομάδες ο δάσκαλος είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θα φτιάξει ζευγάρια των 2 ατόμων ή ομάδες των 6 ατόμων, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών στην τάξη. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε και τις έξι ομάδες, γιατί κάθε ομάδα θα ξεκλειδώσει διαφορετικές κονκάρδες (badges) που θα χρησιμοποιηθούν για να ξεκλειδώσουν οι ομάδες την τελική συνεργατική πρόκληση.

Εάν χρειαστεί, δύο ή περισσότερες ομάδες μπορούν να παίξουν το παιχνίδι χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό ομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δάσκαλος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι περισσότερες από μία ομάδες θα λάβουν τις ίδιες κονκάρδες (badges).

Μόλις οι ομάδες ξεκινήσουν το παιχνίδι στις συσκευές τους, θα ανακαλύψουν την αρχή της ιστορίας μέσω ενός αρχείου βίντεο, κειμένου ή ήχου. Ο δάσκαλος μπορεί να αποφασίσει να καθοδηγήσει την έναρξη του παιχνιδιού π.χ. να δείξει το βίντεο σε μια οθόνη, για να το παρακολουθήσει όλη η τάξη μαζί) ή να αφήσει τους μαθητές να το δουν ανεξάρτητα. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα μαθητών θα πρέπει να επιλέξει μια ομάδα (ή ο δάσκαλος θα τους κατανείμει σε ομάδες). Οι ομάδες αριθμούνται από το 1 έως το 6, επομένως είναι σημαντικό οι ομάδες να γνωρίζουν σε ποιον αριθμό ομάδας έχουν κατανεμηθεί.

Μια συσκευή ανά ομάδα είναι απαραίτητη (δηλ. 6 συσκευές για όλη την τάξη). Παρόλο που το μάθημα-παιχνίδι λειτουργεί σε όλες τις συσκευές, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση υπολογιστών ή tablet προκειμένου να διασφαλιστεί μια καλή εμπειρία και να επιτραπεί σε όλα τα μέλη της ομάδας να παρακολουθούν σωστά την εμπειρία του παιχνιδιού.

Αρχικά, πρέπει να παρέχουμε τον σύνδεσμο και τον γενικό κωδικό πρόσβασης στους μαθητές για να τους επιτρέψουμε την πρόσβαση στο παιχνίδι. Οι μαθητές, κατανεμημένοι σε 6 ομάδες, πρέπει να λάβουν έναν σύνδεσμο και τον κωδικό πρόσβασης ανά ομάδα. Ο σύνδεσμος παιχνιδιού είναι ο ίδιος και λειτουργεί για όλες τις ομάδες, αφού η επιλογή της ομάδας γίνεται μέσα στο παιχνίδι, κατά τη διάρκεια της εισόδου. Για να εισέλθει ο μαθητής σε κάθε ομάδα, απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Κάθε ομάδα έχει τον δικό της μοναδικό κωδικό πρόσβασης, για να εξασφαλιστεί ότι κάθε ομάδα μπαίνει στη σωστή διαδρομή. Επομένως, ο δάσκαλος θα πρέπει να παρέχει αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης σε κάθε ομάδα.

Όχι, είναι πολύ σημαντικό να προειδοποιήσουμε τους μαθητές να μην κλείσουν το παιχνίδι, καθώς θα χαθεί και θα πρέπει να το ξεκινήσουν από την αρχή.

Οι μαθητές πρέπει να ξεπεράσουν 20 έως 24 προκλήσεις, ανάλογα με το παιχνίδι και το επίπεδο.

Οι προκλήσεις παρουσιάζουν πάντα την ίδια δομή: έναν τίτλο, ένα εισαγωγικό κείμενο, μια διαδραστική δραστηριότητα, μια ανατροφοδότηση και μερικές φορές μια ενότητα «Γνωρίζατε» με πρόσθετες πληροφορίες.

Όχι. Οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν μόνο αφού απαντήσουν ή ολοκληρώσουν σωστά κάθε δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εμπειρίας InterSTEM, κάθε ομάδα θα ξεκλειδώσει 3 ή 4 κονκάρδες, ανάλογα με το εκάστοτε παιχνίδι. Κάθε κονκάρδα αντιπροσωπεύει έναν κωδικό που θα μοιραστεί με την άλλη ομάδα προκειμένου να ξεκλειδωθεί η τελευταία πρόκληση του παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι ομάδες θα πρέπει να συνεργαστούν, για να λύσουν το μυστήριο του παιχνιδιού.

Είναι σημαντικό να προειδοποιήσετε τους μαθητές ότι τα επιπλέον διαστήματα (spacebar) στο τέλος του κωδικού μπορεί να τον επισημάνουν ως λανθασμένη απάντηση.

Μόλις οι ομάδες φτάσουν στο τέλος, το παιχνίδι μπορεί να κλείσει κανονικά, κλείνοντας απλώς την καρτέλα από το πρόγραμμα περιήγησης.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close