Εταίροι του έργου

Boreal Innovation – Coopérative pour le Développement de la Créativité et de l’Innovation, France

Η Boréal Innovation είναι ένας οργανισμός που προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, κατάρτιση και workshop με σκοπό τη μεταφορά και ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Έχει βραβευθεί με “French Tech”, μία ετικέτα που δίνεται σε γαλλικές καινοτόμες εταιρείες, ως αναγνώριση για το δίκτυο νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που έχει δημιουργήσει.

boreal-innovation.com

Quarter Mediation, Netherlands

Η Quarter Mediation  είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο , ο οποίος οργανώνει σεμινάρια/κύκλους κατάρτισης εκπαιδευτικών, ευρωπαϊκά πρότζεκτ στο πλαίσιο των προγραμμάτων  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και πρότζεκτ  εστιασμένα στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό.  Η Quarter Mediation έχει ως κύριους σκοπούς αφενός να προωθήσει τη δια βίου μάθηση, αφετέρου να δημιουργήσει μία σύνδεση ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα διάφορων χωρών  (γενικής παιδείας και επαγγελματικής κατάρτισης) και την αγορά εργασίας.

www.quartermediation.eu

Asociatia de Studii Socio-Economice, Romania

Η Asociatia de Studii Socio-Economice είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και ασχολείται με κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Ως κύριο σκοπό έχει να εκπαιδεύσει άτομα νεαρής ηλικίας και ενήλικες καθώς και να μελετήσει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της κοινωνίας, ώστε να τη βελτιώσει και να την καταστήσει πιο αποτελεσματική.

asse.rotind.ro

1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos, Ελλάδα

Το 1ο ΕΠΑΛ Περάματος (1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos) είναι ένα Επαγγελματικό Λύκειο το οποίο προσφέρει γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. Όλοι οι τομείς εφαρμόζουν έναν συνδυασμό δασκαλοκεντρικών και μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων, ώστε να προετοιμάσουν επιτυχώς τους μαθητές για τις εξετάσεις εθνικού επιπέδου και την αγορά εργασίας.
1epal-peram.att.sch.gr

Cookie Box, Spain

Cookie Box προσφέρει τα τελευταία χρόνια λύσεις σχετικές με την παιχνιδοποίηση (gamification) και την αφήγηση μιας ιστορίας με τη χρήση ποικίλων μέσων επικοινωνίας (transmedia storytelling). Η εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες πλατφόρμες transmedia ανάλογα με το θέμα, π.χ. ταινίες μικρού μήκους σύμφωνα με το μοντέλο Dramanagement, καθώς και άλλα μέσα, όπως κόμικ, κινούμενα σχέδια, σύντομα διαφημιστικά τρέιλερ (teasers) , workshops, επιτραπέζια παιχνίδια, Gamified apps και πλατφόρμες, σύντομα παιχνίδια (mini games),  παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας (Alternative Reality Games).

cookiebox.es

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close