Αποτελέσματα

3. Εκπαιδευτικό παιχνίδι InterSTEM βασιζόμενο στη μέθοδο STEM για τη διδασκαλία θεωρητικών διδακτικών αντικειμένων (μη-STEM) στην υποχρεωτική εκπαίδευση

4. Οδηγίες χρήσης και προσαρμογής του εκπαιδευτικού παιχνιδιού InterSTEM σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών

5.Κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις για την προσαρμογή του διαθεματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού InterSTEM σε διαφορετικές ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close